Monday, November 3, 2008

Istraživanje kulturnih sredina, drukčijih od moje, duboko utječe na moj rad. Interakcija unutar drukčijih kultura i njihovih povijesti daje mi uvid u to kako shvaćam svijet, pa zato kroz njih mjenjam svoje shvaćanje – a time se mijenjaju i moje skulpture. Tako je implikacija na kretnju u mojim radovima neposredno vezana za moje na putovanjima stečene socijalne interakcije. Kroz fizički kontakt sa meni stranim sredinama i kontemplaciju tog iskustva moj se dosadašnji minimalistički izričaj preobrazio u prikazivanje ideja koje sam pronašao u tim društvima. Na takvoj pozadini te se ideje materijaliziraju, stvaraju osjećaj izdvajanja i izlet u nepoznato. Čini se da se radi o gubljenju identiteta u ovom globalizirajućem svijetu. Opći pojam interakcije, to jest uzajamni odnos između pojedinaca ili grupe, vrijedi i za interakciju između sredina koje sam upoznao i mojih djela. Veza između umjetničkog rada i gledatelja uspostavlja se kroz simbolizam; u skulpture su unešeni misaoni simboli, osobito oni koji su posljedica moje nove percepcije svijeta. Kroz istraživanje vlastitog identiteta u različitim sredinama doživljavam i ispitujem koncepte izolacije, interakcije i percepcije.